5. Plzeňský den karcinomu ledviny 25. 6. 2020


5. Plzeňský den karcinomu ledviny 25. 6. 2020

dne 25. 6. 2020 formou internetového webináře

prof. MUDr. M. Hora: Cytoredukční nefrectomie - prezentace ke stažení

Prof. MUDr. O. Hes: Renální karcinomy spojené s abnormalitami v TSC - prezentace ke stažení

Prof. MUDr. J. Fínek: 1.linie mRCC - prezentace ke stažení

5. Plzeňský den karcinomu ledviny 25. 6. 2020

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tyto stránky potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle Zákona č. 40/1995 Sb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, a pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.). Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky.