5. Plzeňský den karcinomu ledviny 25. 6. 2020


Dovolte, abychom vaši společnost pozvali k účasti na 5. Plzeňský den karcinomu ledviny, který by se měl stát novou akcí ve vašem kongresovém kalendáři i pro příští roky. Při této příležitosti si vám dovolujeme nabídnout možnost prezentace vaší společnosti nebo vašich produktů formou výstavní prezentace menších rozměrů. Současně bychom rádi požádali o sponzorské příspěvky, které poslouží k vysoké úrovni realizované akce.

Přihlášku na 5. Plzeňský den karcinomu ledviny konaný dne 18. června 2020 stahujte zde.

Možnosti podpory:

Generální vystavovatel - uvedení loga v programu, na webových stránkách a na tabuli partnerů v sále a předsálí. Výběr místa k umístění prezentace. Logo v abstraktech vyvěšených na webových stránkách u příslušného ročníku. Materiály pro všechny účastníky.

Hlavní vystavovatel - uvedení loga v programu, na webových stránkách a na tabuli partnerů v sále a předsálí. Možnost firemní prezentace formou roletky.

Vystavovatel - uvedení loga v programu, na webových stránkách a na tabuli partnerů v sále a předsálí.