7. Plzeňský den karcinomu ledviny 17. 5. 2022


7. Plzeňský den karcinomu ledviny

dne 17. 5. 2022, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
12.00 – 13.00 příjezd účastníků

Oběd 12.00 – 13.00

Slavnostní zahájení ředitelem FN Plzeň MUDr. V. Šimánkem, Ph.D.
13.00 – 13.05 Úvodní slovo Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD. MHA

I. Blok: Diagnostika a lokální léčba

1. Hes O.: WHO 2022: Novinky ve WHO klasifikaci renálních nádorů 2022(20 min)
2. Ferda J.: CT je základ, kdy se uplatní grafické metody hybridní?(20 min)
3. Trávníček I.: Současný pohled na cytoredukční nefrektomii(20 min)
4. Urol. FN: Videoprezentace-robotické resekce nádorů ledvin(15 min)
5. Diskuze(10 min)

Coffee break 15.30 – 16.00

II. blok: Systémová léčba

1. Fínek J.: Co vedlo ke změně doporučení pro 1. linii léčby mRCC? Teoretické možnosti versus česká realita(25 min)
2. Vokurka S.: Možnosti léčby ve 2. a následných liniích(20 min)
3. Korunková H.: Možné a nemožné u renálního karcinomu v kazuistických příkladech(20 min)
4. Svoboda T.: Jasné a nejasné využití nejenom RT(15 min)
5. Diskuze(10 min)

Cca 18.00 hod ukončení akce: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA