3. Plzeňský den karcinomu ledviny 12. 6. 2018


3. Plzeňský den karcinomu ledviny 12. 6. 2018

dne 12. 6. 2018, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:
8.30 – 9.00 Příjezd a registrace účastníků
9.00 – 9.10 Úvodní slovo: MUDr. Václav Šimánek, PhD, ředitel FN v Plzni, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA

Blok I.: Diagnostika: 9.10 – 10.10
Předsednictvo: Hes O., Ferda J.

1. Hes O.: Familiární renální karcinomy (20 min)
2. Ferda J.: Aktuální diagnostika nádorů ledvin(20 min)
3. Diskuze(10 min)

Coffee break 10.00 – 10.20

Blok II.: Chirurgická a lokální léčba nádorů ledvin: 10:20 - 11:30
Předsednictvo: Hora M., Svoboda T.

1. Hora M.: Doporučené postupy pro nádory ledvin Evropské urologické asociace (EAU) – co je nového pro rok 2018?(20 min)
2. Pitra T.: Cystické léze ledvin – komplexní algoritmus diagnostický a terapeutický(20 min)
3. Salvet J.: Stereotaxe – charakteristika metody a možné využití u mRCC(20 min)
4. Diskuze a kazuistiky z pléna(15 min)

Blok III.: Onkologická léčba renálního karcinomu 11.30 – 15.00
Předsednictvo: Fínek J., Korunková H.

1.Rajdl D.: Virtuální pacienti – proč jsou někdy lepší, než reální (projekt ca-ledviny.cz)(20 min)

Oběd 12.00 – 13.00

2.Fínek J.: Jaký klinický benefit může mít pro pacienta individualizace dávkovacího režimu sunitinibu ?(15 min)
3.Fínek J.: Novinky - výsledky studií SPAZO2 a CATChEz(15 min)
4.Korunková H.: Kazuistické souboje – smutnější i veselejší(20 min)
5.Svoboda T.: Možné sekvence v léčbě mRC(20 min)
6.Fínek J.: Nivolumab vs. cabozantinib v léčbě vyšších linií mRCC(15 min)
7.Kielberger L.: Nefrotoxicita cílené léčby(20 min)
8.Diskuze a kazuistiky z pléna(15 min)

15.00 Závěry a zakončení: Prof. Fínek J.