4. Plzeňský den karcinomu ledviny 20. 6. 2019


4. Plzeňský den karcinomu ledviny 20. 6. 2019

dne 20. 6. 2019, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:
8.30 – 9.00 Příjezd a registrace účastníků
9.00 – 9.10 Zahájení: Prof. MUDr.Fínek J., slavnostní uvítání MUDr. Šimánek V., ředitel FN Plzeň

Blok I.: Diagnostika: 9.10 – 10.10
Předsednictvo: Hes O., Ferda J.

1. Hes O.: Nové a nastupující typy renálního karcinomu(20 min)
2. Ferda J.: Moderní diagnostika nádorů ledvin(20 min)
3. Diskuze(15 min)

Coffee break 10.05 – 10.25

Blok II.: Chirurgická a lokální léčba nádorů ledvin 10.25 – 12.00
Předsednictvo: Trávníček I., Svoboda T.

1. Trávníček I.: Cytoredukční nefrektomie v r. 2019(20 min)
2. Kolář J.: Hereditární syndromy spojené s nádory ledvin(20 min)
3. Svoboda T.: Možnosti RT u pokročilého a metastatického renálního karcinomu(20 min)
4. Kielberger L.: Transplantace a nádory(20 min)
5. Diskuze a kazuistiky z pléna(15 min)

Oběd 12.00 – 13.00

Blok III.: Onkologická léčba renálního karcinomu 13.00 – 14.35
Předsednictvo: Fínek J., Katolická J.

1.Katolická J.: Novinky – výsledky studie CARMENA(15 min)
2.Buchler T.: Změna algoritmu léčby mRCC(20 min)
3.Fínek J.: Změna léčebného algoritmu 1. linie mRCC – a co dál?(20 min)
4.Korunková H.: Klinické zkušenosti se systémovou léčbou metastatického onemocnění(20 min)
5.Diskuze a kazuistiky z pléna(15 min)

14.40 Závěry a zakončení: Prof. Fínek J.