4. Plzeňský den karcinomu ledviny 20. 6. 2019Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Medworld s.r.o si vás dovoluje pozvat na

4. Plzeňský den karcinomu ledviny 20. 6. 2019

který proběhne v přednáškovém sále

ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Odborným garantem je prof.MUDr.Jindřich Fínek

dne 20. 6. 2019 od 9:00 do 15:00.

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním tohoto formuláře, a to nejpozději do 31. 5. 2019.

Na setkání s Vámi se budeme těšit.

Realizační tým 4. Plzeňského dne karcinomu ledviny.

Přihláška na 4. Plzeňský den karcinomu ledviny 20. 6. 2019
Přihláška na 4. Plzeňský den karcinomu ledviny 20. 6. 2019

Děkujeme,

vaše přihláška byla přijata.