2. Plzeňský den karcinomu ledviny 21. 3. 2017Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Medworld s.r.o si vás dovoluje pozvat na

2. Plzeňský den karcinomu ledviny 21. 3. 2017

který proběhne v přednáškovém sále

ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Odborným garantem je prof.MUDr.Jindřich Fínek

dne 21. 3. 2017 od 9:00 do 15:00.

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním tohoto formuláře, a to nejpozději do 7. 3. 2017.

Na setkání s Vámi se budeme těšit.

Realizační tým 1. Plzeňského dne karcinomu ledviny.

Přihláška na 2. Plzeňský den karcinomu ledviny 21. 3. 2017
Přihláška na 2. Plzeňský den karcinomu ledviny 21. 3. 2017

Děkujeme,

vaše přihláška byla přijata.